0216 484 44 59
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sertifikalarımız

Anasayfa » Sertifikalarımız

IFOS
Deniz kirliliğine sebep olan atıklar günlük tükettiğimiz balık, midye gibi deniz ürünlerinde yüksek miktarda bulunmakta, bu durum sağlığımıza olumsuz yönde etki etmektedir. Bu noktada Omega-3 takviyesi almak için balık yemek yerine, Omega-3 içeren besin destek ürünlerini tercih etmeli, bu ürünler için de özellikle kimyasal atık ve ağır metal içemediğini gösteren IFOS kalite onayı aranmalıdır.

IFOS Programı, merkezi Kanada’da bulunan Guelph Research Park Üniversitesi’ne bağlı olarak, tüm Omega-3 ürünlerini, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre güvenilir laboratuvarlarda doğru dozaj, stabilite ve ağır metal -kimyasal atıklar yönünden test eden bağımsız bir programdır. Her ne kadar her kategori için standart tanım limitleri devlet tarafından belirlenmiş olsa da; IFOS Programı, ürünleri pek çok kategoride tanımlanan limitlerin çok daha altındaki seviyeden test eder.

IFOS Programı, her Omega-3 ürününü kendi kategorisinin kriterlerine göre değerlendirmektedir ve ürünler onaylandığı her kriter için bir yıldız almaktadır. Her kategori için geçerli olan bazı kriterler de bulunmaktadır

IFOS Kriterleri:

Konsantrasyon: Ultra ürünler kategorisinde ürün konsantrasyonunun %60’dan yüksek olması, Çocuk ürünleri kategorisinde ise her 5 ml’de 150 mg. DHA içeriği, kalite unsurlarındandır.

PCB (poliklorinebifeniller) ve Dioksin Seviyesi: Omega-3 içerikli ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre; poliklorobifenil, dioksin gibi kimyasal atık içerikleri açısından test edildiği kriterdir. Poliklorobifeniller (PCB) ve dioksin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getirilen organik kirleticilerdir. Bu kimyasal atıklar, endüstriyel tesislerin atık sularından denizlere, oradan balık, midye gibi deniz ürünlerine karışmaktadır

Oksidasyon Seviyesi: Omega-3 ürünlerinin raf ömrü boyunca dayanıklılığının Beslenme Konseyi (CRN) kriterlerine göre analiz edilmesidir.

Ağır Metal ve Cıva Seviyesi: Omega-3 içerikli ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre kurşun arsenik kadmiyum ve cıva gibi ağır metal içerikleri açısından test edildiği kriterdir. Kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva gibi ağır metalleri içeren Omega-3 içerikli besin destek ürünlerinin sürekli tüketilmesi bu kirliliklerin vücudumuzda yavaş yavaş birikmesine neden olmakta ve kişide zaman içerisinde santral sinir sistemi bozuklukları ile nörolojik bozukluklara, görme ve duyu kaybına neden olmaktadır.

Son yıldız ise, ürün diğer 4 kriterden onay aldığında verilir. Omega-3 ürünlerinin bu kriterleri geçerek IFOS belgesi alması, bu ürünlerin güvenilirliğinin artmasına yardımcı olarak, kullanıcıların Omega-3 ürünlerinden daha fazla fayda sağlayabilmesini sağlamaktadır. IFOS onayı alan ürünler hakkında http://www.ifosprogram.com/Consumer-Reports.aspx adresine girerek bilgi edinebilirsiniz.

ISO 13485
ISO 13485:2003 Standardı, ISO 9001:2000-8 Standardı ile paralel bir standart olup ISO 9001:2000-8 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır. ISO 9001:2000-8 Standardı’nın tıbbi cihazlara uyarlanmış ve bu alanda geliştirilmiş şeklidir. Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

GMP
İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretiminde hijyenik koşulların sağlanması gerekir. Hijyenik koşulların sağlanması ve üretimin bu koşullarda yapılması GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) uygulanması ile gerçekleşir.

GMP bir ürünün hammadde ve ambalaj malzemelerinden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar etkin ve güvenli olması için uyulması gereken kurallar bütünüdür. GMP’de amaç sıfır hata, hedef ise sürekli kalitenin sağlanmasıdır.

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin (gıda, ilaç , medikal cihazlar vs,) üretim şartları GMP kurallarını sağlamak zorundadır. Üretimin yapılabilmesi için GMP kurallarının sağlanması esastır.